Velikonoce – výuka

Přejeme všem rodičům i dětem příjemně prožité velikonoční svátky
plné jarní pohody, sluníčka a nové energie.

Připomínáme, že ve dnech státních svátků a školních prázdnin neučíme,
takže 18.4. – 22.4. a 1.5. a 8.5. výuka neprobíhá.