Začínáme – šk. rok 2020/2021

Aktuální vyjádření k pořádání našich kurzů od 5. 10. do 18. 10. 2020
V MŠ i ZŠ kurzy fungují beze změny. Budou probíhat za dodržení nastavených hygienických podmínek, v souladu s manuálem MŠMT a vnitřním nastavením konkrétního zařížení, ve kterém působíme.


Těšíme se na děti
.