Letní příměstský tábor 2021

Že to bylo letos s cestováním takové všelijaké? Není všem dnům a nadějím konec. Na našem táboře toho procestujeme hodně – i říši Fantasy.
Hledáte pro děti tábor, kde se budou cítit dobře?
Pak je tady náš příměstský tábor pro děti 3 – 13 let s tématem

Ze Země do Nezemě.

Kde: Zázemí v Rodinném centru KAŠTÁNEK, Ostrava – Poruba

 1. turnus: 26.7. – 30.7. 2021
 2. turnus: 2.8. – 6.8. 2021
 3. turnus: 9.8. – 13.8. 2021

Počet míst na všech turnusech je omezen.

Rozsah:

 • Týdenní kurzy s polodenní účastí (8.00 – 12.45) včetně oběda
 • Týdenní kurzy i s odpolední účastí (8.00 – 16.00) včetně oběda

Intenzivnější zaměření na angličtinu s použitím všech materiálů a pomůcek bude probíhat hlavně v dopolední části. Plánujeme také spolupráci s rodilou mluvčí.
Je možno v jednom týdnu kombinovat dny s polodenní nebo odpolední účastí podle Vašich potřeb (upřesnění v přihláškovém formuláři)

 • Cena za den s polodenní účastí: 530 Kč / den
 • Cena za den i s odpolední účastí: 590 Kč / den

Cena zahrnuje:

 • kvalitně připravený program tábora – podrobným přípravám věnujeme více než půl roku
 • garantujeme 100% využitou každou hodinu kurzu pod vedením certifikovaných lektorů
 • veškeré výukové materiály, anglické hry, výtvarný materiál, sportovní potřeby
 • oběd z kvalitních surovin, ne z polotovarů (dbáme na vyvážený jídelníček), vhodné nápoje
 • veškeré výdaje spojené s výlety
 • foto a certifikát o absolvování kurzu, odměny

Nabízíme:

Každý den se speciálním tématickým zaměřením, které je blízké dětem. V letošním roce to bude cestování nejen na Zemi, ale i v říši fantazie. Víly, obři, piráti, ale i Jack a jeho kouzelná fazole, vodní říše, říše snů, ohnivá, ledová i lesní říše, herní plán, to vše na děti čeká. Staneme se objeviteli, budeme součástí všech příběhů. A prožijeme mnohem více.

Oživíme a nově si osvojíme veškerou slovní zásobu, zvládneme vše zpracovat výtvarně, sportovně, muzikálně, čeká nás spousta příjemných her s novými kamarády.
Hudební, výtvarné, taneční, dramatické a sportovní aktivity – použití moderních výukových postupů a metod, speciální jazykové pomůcky a hry
Příjemně prožité okamžiky, u kterých se děti nudit nebudou. Pomůžeme Vašim dětem začlenit se do kolektivu a překonat první obtížnější fázi seznámení se. Nepotíráme individualitu dětí, ale naopak se ji snažíme rozvíjet a podporovat. Respektujeme každou odlišnost dítěte.
Venkovní hry i krátké výlety. Při tom všem si děti budou nenásilně upevňovat a nově osvojovat jazykové znalosti.
Program přizpůsobený počasí

Program:

 • 7.45 – 8.00, přivádění dětí, děti můžete přivézt po domluvě i dříve
 • 8.00 – 11.45, dopolední blok, ranní část v místnosti, svačina, pak podle počasí pobyt buď v místnosti nebo v blízkém okolí centra
 • 11.45 – 12.45, oběd – předem objednaná a připravená kvalitní strava v blízkém stravovacím zařízení
 • 13.00 -14.00, odpočinek po obědě, spánek pro mladší děti
 • 14.00 – 16.00, odpolední program – výlety
 • 16.00 – 16.15, vyzvedávání dětí

Chceme, aby děti pochopily, že cizí jazyk neznamená jen učit se nová slovíčka a gramatiku, ale je to především prostředek k dorozumění a k možnosti být přímým účastníkem situace. Chceme, aby se děti přestaly bát mluvit a pochopily, že i s menší slovní zásobou se mohou v mnoha situacích dorozumět.
Díky celodenní anglické konverzaci si děti výrazně obohatí slovní zásobu a získají komunikační návyky.
Tábor by se měl stát i další motivací pro školní výuku.
Nepůjde o výuku v pravém slova smyslu, ale o efektivní a nenásilné, přirozené osvojování cizího jazyka v reálných situacích.
Nejsme zastánci soutěživosti, spíše pohodového rozvíjení každého jednotlivce.
Děti budou zařazeny do skupin podle věku nebo jazykové úrovně, respektujeme Vaše požadavky pro zařazení.
Poskytujeme individuální přístup, žádné dítě se s námi necítí opomíjené nebo smutné.
Zaručujeme, že si děti kromě příjemných zážitků odnesou i dostatek nových vědomostí.

Naším přáním je vytvořit pro Vaše děti pohodový, zábavný, odpočinkový a přitom jazykově efektivní týdenní program. Chceme, aby děti rozvíjely nejen své jazykové dovednosti, ale také svou schopnost tolerance, fantazii, logické myšlení, vztah k přírodě, jemnou motoriku i sportovní dovednosti. A hlavně, aby si užily prázdniny 🙂

Dítě můžete přihlásit vyplněním on – line PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek: 1.7.2021

Kontakt, informace:

PaedDr. Iva Obermanová 59 694 12 40, 725 098 828
ajsusmevem@seznam.cz ( upřednostňuji emailový kontakt )

Foto z předchozích táborů si můžete prohlédnout na ajsusmevem.zonerama.cz