Připravujeme letní příměstský tábor

Objevovat a prožívat nová dobrodružství. To chce zažít o prázdninách každý.

Hledáte pro děti tábor, kde se budou cítit dobře?
Pak je tady náš příměstský tábor pro děti 3 – 12 let s tématem

NEW ADVENTURES

Kde: Zázemí v Rodinném centru KAŠTÁNEK, Ostrava – Poruba

  1. turnus: 24.7. – 28.7. 2023
  2. turnus: 31.7. – 4.8. 2023

Počet míst na obou turnusech je omezen.

Rozsah: týdenní kurzy s polodenní účastí (8.00 – 12.45) včetně oběda
nebo: týdenní kurzy i s odpolední účastí (8.00 – 16.00) včetně oběda

Intenzivnější zaměření na angličtinu s použitím všech materiálů a pomůcek bude probíhat hlavně v dopolední části.
Je možno v jednom týdnu kombinovat dny s polodenní nebo odpolední účastí podle Vašich potřeb (upřesnění v přihláškovém formuláři)

Cena za den s polodenní účastí: 740 Kč / den
Cena za den i s odpolední účastí: 790 Kč / den

Cena zahrnuje:

kvalitně připravený program tábora – přípravám věnujeme více než půl roku
garantujeme 100% využitou každou hodinu tábora pod vedením certifikovaných lektorů
veškeré výukové materiály, anglické hry, výtvarný materiál, sportovní potřeby
oběd z kvalitních surovin, ne z polotovarů (dbáme na vyvážený jídelníček), vhodné nápoje
veškeré výdaje spojené s výlety
foto a certifikát o absolvování kurzu, odměny

Letos máme velké plány. Na děti čeká objevování všeho krásného na světě i mimo něj. Jsme pozváni na planetu opic, navštívíme Zemi ctností, objevíme tajemství i skryté poklady jiných planet i našeho světa. To a ještě mnohem více…

Nabízíme:

Každý den se speciálním tématickým zaměřením, které je blízké dětem.

Oživíme a nově si osvojíme veškerou slovní zásobu, zvládneme vše zpracovat výtvarně, sportovně, muzikálně, čeká nás spousta příjemných her s novými kamarády.
Hudební, výtvarné, taneční, dramatické a sportovní aktivity – použití moderních výukových postupů a metod, speciální jazykové pomůcky a hry
Příjemně prožité okamžiky, u kterých se děti nudit nebudou. Pomůžeme Vašim dětem začlenit se do kolektivu a překonat první obtížnější fázi seznámení se. Nepotíráme individualitu dětí, ale naopak se ji snažíme rozvíjet a podporovat. Respektujeme každou odlišnost dítěte.
Venkovní hry i krátké výlety. Při tom všem si děti budou nenásilně upevňovat a nově osvojovat jazykové znalosti.
Program přizpůsobený počasí

Program:

7.45 – 8.00, přivádění dětí, děti můžete přivézt po domluvě i dříve
8.00 – 11.45, dopolední blok, ranní část v místnosti, svačina, pak podle počasí pobyt buď v místnosti nebo v blízkém okolí centra
11.45 – 12.45, oběd – předem objednaná a připravená kvalitní strava v blízkém stravovacím zařízení
13.00 -14.00, odpočinek po obědě, spánek pro mladší děti
14.00 – 16.00, odpolední program – výlety
16.00 – 16.15, vyzvedávání dětí

Chceme, aby děti pochopily, že cizí jazyk je pro ně prostředkem jak vyjádřit svá přání, jak se dorozumět. Rádi bychom, aby se děti zbavily ostychu z konverzace, aby pochopily,  že se i s menší slovní zásobou mohou v mnoha situacích dorozumět.
Díky celodenní anglické konverzaci si děti výrazně obohatí slovní zásobu a získají komunikační návyky.
Tábor by se měl stát i další motivací pro školní výuku.
Nepůjde o výuku v pravém slova smyslu, ale o efektivní a nenásilné, přirozené osvojování cizího jazyka v reálných situacích.
Nejsme zastánci soutěživosti, spíše pohodového rozvíjení každého jednotlivce.
Děti budou zařazeny do skupin podle věku nebo jazykové úrovně, respektujeme Vaše požadavky pro zařazení.
Poskytujeme individuální přístup, žádné dítě se s námi necítí opomíjené nebo smutné.
Zaručujeme, že si děti kromě příjemných zážitků odnesou i dostatek nových vědomostí.

Naším přáním je vytvořit pro Vaše děti pohodový, zábavný, odpočinkový a přitom jazykově efektivní týdenní program. Chceme, aby děti rozvíjely nejen své jazykové dovednosti, ale také svou schopnost tolerance, fantazii, logické myšlení, vztah k přírodě, motoriku i sportovní dovednosti. A hlavně, aby si užily prázdniny 🙂

Dítě můžete přihlásit vyplněním on – line PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek: 20.6.2023

Kontakt, informace:

PaedDr. Iva Obermanová 725 098 828
ajsusmevem@seznam.cz ( upřednostňuji emailový kontakt )

Foto z předchozích táborů si můžete prohlédnout na ajsusmevem.zonerama.cz