3-6 let

Kurzy pro děti této věkové skupiny otevíráme v rodinných centrech, herně ZŠ Pokorného v Ostravě – Porubě a v mateřských školách. Seznam míst najdete zde

Cíle kurzu:
– maximálně využít neopakovatelnou schopnost dětí tohoto věku osvojit si přirozeně další řeč, podobně jako si osvojují svou mateřštinu,
– vhodně motivovat děti k získávání nových poznatků a vzbuzovat zájem o porozumění cizímu jazyku,
– nenásilně dětem předvést, že kromě jejich krásné mateřštiny existují i jiné jazyky, pomocí kterých si najdou kamarády a domluví se všude ve světě,
– naučit děti nejprve jazyk vnímat a rozumět mu, reagovat na určité podněty,
– postupně seznamovat se slovní zásobou zajímavých tematických okruhů,
– vytvořit základ pro správné pochopení angličtiny.

Vzdělávací principy kurzu:
– Důsledné dodržování cílového jazyka, účelné využití jazyka mateřského,
– využití všech smyslů ve výuce s pomocí her, písniček, obrázků, audionahrávek, mimiky,gestikulace, loutek, pohybu aj.,
– respektování snadné unavitelnosti dětí, střídání činností, individuální přístup,
– ucelená koncepce výuky pro batolata a mladší děti vycházející z několikaleté pedagogické praxe,
– příprava předškolních dětí na specifika práce ve škole (postupné přivykání na systematickou práci, uvědomění si pojmu vyučovací hodina, zvykání si na 45-ti minutový blok, nácvik soustředěné činnosti).