6-8 let

Kurzy pro tuto věkovou kategorii probíhají v jazykovém centru Excel v Ostravě – Mariánských Horách a na vybraných základních školách- Přehled zde

Cíle kurzu:
– rozvíjet slovní zásobu a komunikaci v jazyce novými metodami a formami práce,
– seznamovat děti s jazykem přirozeným, hravým, ale účelným způsobem,
– vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk,
– postupně objevovat i psanou podobu slov a rozdíly mezi psanou a mluvenou formou jazyka,
– stále střídat činnosti tak, aby byla respektována dětská hravost a zároveň možnost únavy a kolísání pozornosti,
– maximálně využít závěrečnou etapu senzitivního období pro výuku jazyka, kdy je jazyk vstřebáván intuitivně a přirozeně.

Vzdělávací principy kurzu:
– Důsledné dodržování cílového jazyka, účelné využití jazyka mateřského,
– využití všech smyslů ve výuce s pomocí her, písniček, obrázků, audionahrávek, mimiky, gestikulace, loutek, pohybu aj.,
– využití postupné stále vyšší soustředěnosti dětí, jejich schopnosti umět použít i psací náčiní,
– respektování unavitelnosti dětí, střídání činností, individuální přístup,
– využití pedagogických zkušeností s dětmi mladšího školního věku včetně prvňáčků.