8-14 let

Kurzy pro tuto věkovou kategorii probíhají v jazykovém centru Excel v Ostravě – Mariánských Horách a na vybraných základních školách- Přehled zde

Cíle kurzu:
– upevnit získané znalosti a dále je rozvíjet pomocí nejnovějších metod a forem práce
– prohlubovat znalost jazyka přirozeným a účelným způsobem
– vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk
– zbavit žáky ostychu při používání nabytých vědomostí v běžné konverzaci
– vysvětlit a procvičit gramatické kategorie a upevnit znalost nově probírané gramatiky

– připravit děti k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge