Ceník

Cena je garantována pro celý školní rok

Cena se odvíjí od počtu přihlášených dětí a místa výuky. V našich cenách se neodráží náklady na mohutnou reklamní kampaň a široký administrativní aparát. Své peníze investujete pouze do kvality výuky.

Cena výuky v rodinných centrech a v herně ZŠ Pokorného je 5500 – 5900Kč/garantovaných 30 lekcí.
Cena výuky v mateřských a základních školách 3600 – 4000Kč/garantovaných 30 lekcí

Cena zahrnuje:
– docházku do Angličtiny s úsměvem vždy 1x týdně 45 minut (čistý výukový čas, nezahrnuje přivádění, odvádění dětí ap.)
– učební pomůcky, pracovní listy, certifkáty, veškerý kopírovatelný materiál (nikoliv učebnice)
– v ceně kurzu nejsou učebnice

Otevíráme i velmi malé skupinky od 5 děti nebo nabízíme individuální výuku.

Slevy:
sourozenecká sleva: 10% z celkové částky pro staršího sourozence

Storno podmínky:
Registrace se stává závaznou až od druhé lekce. Budete – li chtít ukončit kurz po první lekci, máte nárok na vrácení 100 % kurzovného.

Tuto skutečnost je nutno nahlásit přímo PaedDr. Ivě Obermanové – emailem nebo telefonicky, nejpozději do tří dnů po odučené první lekci Vašeho kurzu. Vaše odhlášení Vám bude obratem potvrzeno.
V případě pozdějšího ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného. Nelze dítě odhlásit u lektora kurzu nebo zaměstnanců v MŠ. Na jiný způsob odhlášení nebude brán zřetel.

Náhrada hodin:
V rámci jednoho týdne lze prohodit den svého kurzu za druhý, který probíhá na jiném místě. Doporučíme Vám, který z probíhajících kurzů nejlépe kopíruje ten Váš. Změnu je nutné předem domluvit se studijní ředitelkou Ivou Obermanovou.

Platba:
O způsobu platby budou rodiče vyrozuměni po odeslání závazné přihlášky.

Účastník výuky je oprávněn zúčastnit se výuky po uhrazení ročního vyučovacího poplatku v předem určené výši. Roční školné může být hrazeno jednorázovou splátkou nebo ve dvou splátkách. Lze se domluvit i na splátkách, které jsou hrazeny trvalým příkazem podle potřeb rodiče – toto po předchozí domluvě se studijní ředitelkou kurzů.

Povinností zákonného zástupce je řádně a včas zaplatit všechny splátky, první splátku pak nejpozději do 3. vyučovací lekce daného období.

Důležité:
Vzhledem k tomu, že kurz je limitován maximálním počtem žáků, je přihláška závazná na celý školní rok. Jejím podepsáním si zajišťujete místo v kurzu a někteří zájemci jsou tedy na začátku roku odmítnuti pro naplnění kurzu. Proto své rozhodnutí před podepsáním přihlášky dobře zvažte a neblokujte, prosím, místo těm, kteří mají opravdový zájem. Odhlášení v průběhu kurzu nemá vliv na povinnost uhradit částku za kurz podle odsouhlasených podmínek. (výjimky po dohodě se studijní ředitelkou – hospitalizace, dlouhodobá souvislá absence delší než 2 měsíce)