Do kurzů

Závazná přihláška do kurzů

Kurzy začínají v prvním říjnovém týdnu. Přihláška se stává závaznou až po 1.lekci kurzu, do druhé lekce tedy máte možnost přihlášku zrušit.
Bližší informace ke kurzu na Vámi vybraném místě výuky obdržíte po uzávěrce přihlášek v týdnu od 25.9.2023.
Zrušení přihlášky a odhlášení je možné pouze emailem na ajsusmevem@seznam.cz. Na jiný způsob odhlášení nebude brán zřetel. Před vyplněním přihlášky se prosím seznamte s našimi podmínkami vedení kurzů, jejich odsouhlasení je vyžadováno pro odeslání přihlášky.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
Otec:
Telefon (otec):
Matka:
Telefon (matka):
Vaše emailová adresa: (na tento e-mail budou zasílány pouze důležité informace týkající se kurzů a akcí)
Místo výuky (typ kurzu):
Souhlasím se zakoupením učebnic:
Dítě bude navštěvovat školní družinu (týká se výuky na ZŠ) :
Jiná sdělení (uveďte, pokud dítě nenavštěvuje Vámi zvolenou MŠ nebo ZŠ a bude docházet odjinud, užívání léků, zvláštní povahové rysy dítěte, jiná důležitá sdělení… ):
Seznámil/a jsem se a souhlasím s podmínkami vedení kurzů a se zpracováním mých osobních údajů :