Do kurzů

Závazná přihláška do kurzů

Kurzy začínají v prvním říjnovém týdnu. Přihláška se stává závaznou po 1.lekci kurzu, do druhé lekce tedy máte možnost přihlášku zrušit. Odhlášení je možné pouze emailem na ajsusmevem@seznam.cz. Na jiný způsob odhlášení nebude brán zřetel. Před vyplněním přihlášky se prosím seznamte s našimi podmínkami vedení kurzů, jejich odsouhlasení je vyžadováno pro odeslání přihlášky.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
Otec:
Telefon (otec):
Matka:
Telefon (matka):
Vaše emailová adresa: (na tento e-mail budou zasílány pouze důležité informace týkající se kurzů a akcí)
Místo výuky (typ kurzu):
Souhlasím se zakoupením učebnic:
Dítě bude navštěvovat školní družinu (týká se výuky na ZŠ) :
Jiná sdělení ( kdo si dítě bude vyzvedávat, užívání léků, zvláštní povahové rysy dítěte, jiná důležitá sdělení… ):
Seznámil/a jsem se a souhlasím s podmínkami vedení kurzů a se zpracováním mých osobních údajů :