Informace

Kurzy probíhají běžně 8 měsíců (říjen – květen).  Začínají v prvním říjnovém týdnu. Garantujeme 30 odučených lekcí.  Výuková lekce probíhá ve sjednaném čase a trvá 45 minut.

Neučíme ve dnech státních svátků a školních prázdnin. V kurzech na základních školách můžete využít možnost vyzvednutí dítěte z družiny lektorem kurzu.

Úrovně kurzů:

Kurzy  pro děti 2 – 3 let – probíhají za účasti rodičů v rodinných centrech nebo na vybraných místech.

Kurzy pro děti 3 – 6 let – probíhají v mateřských školách nebo v rodinných centrech (bez účasti rodičů).

Kurzy pro děti 6+ – probíhají na vybraných základních školách a v jazykovém centru.

Kurzy pro děti 9+ – probíhají na vybraných základních školách a v jazykovém centru.

Obsahy lekcí:

Každý účastník kurzu získává přístup k linku s obsahem lekcí jeho kurzu. Obsahy pečlivě vypracovává každý lektor. Najdete v nich návody na domácí procvičování, odkazy na písničky, texty, probranou slovní zásobu a popis aktivit, které na lekci probíhaly.

Návaznost kurzů:

Naše kurzy jsou vždy návazné. Děti nikdy neopakují to, co již probíraly v loňském roce. V předškolním věku děti ještě neznají žádná gramatická pravidla, setkávají se s nimi pouze formou písniček, her nebo konverzace s lektorem. Proto se do těchto výukových skupin lze vždy průběžně zařadit. V předškolních letech se mění pouze obsah aktivní slovní zásoby, děti poznávají nové písničky a aktivity, mění se jejich prožitek.

Školáci už přece jen začínají stavět na gramatice a schopnosti číst a psát, tady už je rozdělení do skupin podle jazykové úrovně na místě.