Jak učíme ?

Kvalitně, s radostí, s láskou a snahou porozumět a vnímat každé dítě.

Naši výuku zakládáme na osobnosti učitele, proto jsou lektoři Angličtiny s úsměvem lidé, kteří svou práci mají rádi. Snažíme se nabídnout to, co rodiče v domácím prostředí nabídnout nemohou. Chceme, aby každá naše lekce byla „pedagogickým koncertem“. Jedna aktivita tak v souvislostech navazuje na další a děti prožívají 45 minut výuky jako jeden velký ucelený příběh – anglicky a s úsměvem. To vyžaduje velmi poctivou a kvalitní metodickou přípravu každého lektora.

Střídání činností je u malých dětí základ, přesto na lekcích mají prostor rituály, které dětem umožňují zažít si mnohé ustálené vazby a spojení.

Úzce spolupracujeme s autory výukových programů pro děti – Super simple learning, Genki English, Prožitková angličtina Mgr. Konrádové, Oxford University Press a Cambridge. Stále sledujeme nové trendy, ale dobře víme, že UČITEL NÁRODŮ je „náš člověk“ a Komenského pedagogika je ucelený systém s progresivními prvky, které ani časem neztratily svou hodnotu.

– neodtrhávat jazykovou výchovu od soustavného poznávání skutečnosti (Brána jazyků otevřená)

– didaktické hry (Škola na jevišti)

– požadavek učit všemu příkladem, pravidlem a praxí –  základní didaktický zákon Komenského, který důsledně uplatňoval v celé své nauce

– princip systematičnosti a aktuální požadavek „zřetězení“ veškerého učiva

– požadavek opírat se při vyučování co nejvíce o bezprostřední smyslovou skutečnost