Metodika výuky 3 – 6 let

Vypracovat dobře fungující a hlavně efektivní koncepci výuky cizího jazyka je nelehká věc.

Jde o to nepřejímat slepě „zaručeně dobré„ metody a formy práce, ale umět je správně zkombinovat a vybrat z nich to nejlepší. Proč ztrácet čas sledováním DVD, celohodinovým zpěvem písniček a aktivitami, které potlačují osobnost učitele?

Právě na osobnosti učitele a jeho schopnosti připravit lekci plnou prožitků a aktivit, které zaměstnají všechny smysly dítěte, jsme postavili naši výuku.
Přinášíme výukovou koncepci, která děti baví a je účelná.
Na lekcích nacházíme čas na rituály, kreativní činnosti, na spoustu aktivit a prožitkových forem učení, na divadlo, hry, říkanky a písničky, které se ale nestávají cílem výuky, jak tomu v mnoha jazykových kurzech bývá, ale pouze prostředkem k dosažení jazykového cíle – tedy k porozumění jazyka a jeho aktivnímu používání. (Není cílem naučit se písničku, ale prostřednictvím písničky si osvojit mluvenou řeč a nejrůznější vazby).
Lekce nejsou chaotickým sledem aktivit zaměřených na výuku jednotlivých slovíček, ale promyšleným, smysluplným a koncepčně uspořádaným celkem, který směřuje k jedinému – aby děti  pochopily, že jiné jazyky jinak zní, že slova zpočátku neznámá mají svůj význam, že se té nesrozumitelné záplavy slov nemusí bát, ale že do ní mohou krok za krůčkem vstupovat, chápat ji a nakonec i ovládat. A to vše nenásilně a „s úsměvem“, tak jak název kurzu slibuje.

Každá lekce je příběhem, v němž jsou jednotlivé činnosti vzájemně propojeny tak, aby se děti stále těšily na to, co se bude dít dál…

Užívání cizího jazyka je pak pro děti naprosto přirozenou záležitostí. Měřítkem úspěšnosti není množství osvojených slovíček (mnohé děti v raném věku ještě aktivně nepoužívají ani mateřský jazyk), ale schopnost vnímat jazyk v celých větných celcích a umění v cizím jazyce myslet.

Dosažení tohoto cíle vyžaduje poctivou a kvalitní přípravu lektora na každou lekci, vhodný učební materiál a pomůcky.

A proč nečekat s výukou až od školních let?