Mezinárodní zkoušky Cambridge

Zkoušky Cambridge pro děti (Cambridge Young Learners English Tests, YLE) vycházejí ze zásady, že základem učení dětí je úspěch a dosažené výsledky. Tyto zkoušky byly navrženy pro konkrétní věkové skupiny a dosahují mezi studenty stále vyšší obliby jako první cíl ve studiu anglického jazyka. Testy „Young Learners English“ (YLE) jsou spolehlivým a dlouhodobě vyzkoušeným měřítkem základních jazykových disciplín u dětí (čtení, psaní, poslech a mluvení).

Testy jsou navrženy zábavným způsobem s obrázky a děti jsou motivovány, aby se snažily získat maximální počet terčů v jednotlivých disciplínách. Počet získaných terčů pak vypovídá o pokroku, kterého děti ve studiu dosáhly.V celé zkoušce může dítě získat 15 bodů neboli terčů.
Mezi úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti nestresuje, ale motivuje.

ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

Pro děti existují 3 stupně zkoušek nazvané Starters, Movers a Flyers.

YLE Starters – Young Learners English Test ( od 7 let )

Zkouška testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, slovní projev, poslech), je oficiálně uznávána po celém světě a má celoživotní platnost.

YLE Movers – úroveň A1 dle SERR ( 8 – 11 let )

Zkouška testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, slovní projev, poslech) asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku KET. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. Měl by být schopen číst jednoduché články a psát dopisy.

Zkouška MOVERS je oficiálně uznávána ve Velké Británii, ale i jinde v Evropě a stále více i u nás. Certifikát, o jejím složení, potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium.

YLE Flyers – úroveň A2 podle SERR ( 9 – 12 let )

Flyers ukáže Vašeho malého studenta jako šikovného a schopného pochopit a reagovat na každodenní psanou a mluvenou angličtinu na základní úrovni. Postupem času dosáhnou děti úrovně, která jim umožní získat mezinárodní certifikáty pro dospělé Key English Test (KET) nebo Preliminary English Test (PET), popř. First Certificate in English (FCE)

Proč by mělo Vaše dítě skládat mezinárodní zkoušky? Více zde