Angličtina pro děti v Ostravě
Angličtina pro nejmenší ( 1,5 - 4 roky )

Cíle kurzu:
- maximálně využít neopakovatelnou schopnost dětí tohoto věku osvojit si přirozeně další řeč,   podobně jako si osvojují svou mateřštinu
- vhodně motivovat děti k získávání nových poznatků a vzbuzovat zájem o porozumění cizímu jazyku
- nenásilně dětem předvést, že kromě jejich krásné mateřštiny existují i jiné jazyky, pomocí kterých   si najdou kamarády a domluví se všude ve světě.
- naučit děti nejprve jazyk vnímat a rozumět mu, reagovat na určité podněty
- postupně seznamovat se slovní zásobou pro děti zajímavých tematických okruhů
- vytvořit základ pro správné pochopení angličtiny.

Vzdělávací principy kurzu:
- Důsledné dodržování cílového jazyka, účelné využití jazyka mateřského.
- Využití všech smyslů ve výuce s pomocí her, písniček, obrázků, audionahrávek, mimiky,gestikulace,   loutek, pohybu aj.
- Respektování snadné unavitelnosti dětí, střídání činností, individuální přístup
- Ucelená koncepce výuky pro batolata a mladší děti vycházející z několikaleté pedagogické praxe

Místa a čas výuky:
- Mateřské školy, ve kterých působíme ( přehled zde... )

- Rodinné centrum Kaštánek - možnost výuky dětí s rodiči, skupiny     maximálně 9 dětí.

- Mateřské centrum Smíšek

- Klub Bejbáček Orlová

- ZŠ Pokorného 1382, Ostrava - Poruba