O nás

Zaměřujeme se cíleně pouze na výuku angličtiny dětí a mládeže

Prožitková angličtina pro děti, moderní a efektivní jazykové kurzy

Kurzy probíhají již od roku 2002. U zrodu kurzů stála Iva Obermanová.

Děti učíme lásce nejen k mateřskému, ale také k cizímu jazyku.
Nenásilně a přirozeně připravujeme „půdu“ pro další jazykové vzdělání.
Naše výuka ukazuje dětem,že cizího jazyka se není třeba obávat, ale že díky němu se nám svět otevírá a my se v něm neztratíme.
A proč s úsměvem?

Protože pokud se dítě cítí šťastné, je schopno přijímat daleko větší množství informací…

Využíváme:

  • všechny schopnosti raného věku (schopnost imitace, naslouchání…).  Čím dříve se s výukou cizího jazyka začne, tím lepších výsledků se dosáhne. Je velkou škodou nevyužít fakt, že ve vývoji dětského sluchu dochází v období mezi třetím a pátým rokem k velkému posunu. „Ačkoliv děti už přizpůsobují sluch mateřštině, při aktivaci rozvíjejí nové neuronové sítě v mozku a reaktivují staré. To znamená, že během této doby si ukládají cizí jazyk ve stejné části mozkové kůry jako mateřštinu. Tuto schopnost si jsou schopny udržet do pěti let.“ (Mgr. Lásková)
  • efektivně každou minutu našich lekcí – střídáme činnosti a tempo práce, každá aktivita má svůj význam.

Rozvíjíme:

  • inteligenci, fantazii a kreativitu – díky naším metodám výuky se u dětí rozvíjí slovní zásoba nejen v cizím, ale i v mateřském jazyce, podporujeme cit pro rytmus řeči formou zajímavých cvičení, disponujeme výborným učebním materiálem, který děti učí mimo jiné i hledání souvislostí, nacházení podobností a rozdílů, nechybí prostor pro kreativní výtvarné, pohybové a hudební činnosti – vše vychází z dětského světa a témat, která jsou dětem blízká.
  • zdravé sebevědomí a víru ve své schopnosti – naším krédem je, že učení je pohoda a radost, každý omyl nás posouvá blíž k „dokonalosti“ a platí, že chybami se člověk učí.
  • schopnost soustředit se – je velký rozdíl mezi soustředěností dětí na počátku a v průběhu roku. Učíme děti udržet pozornost, což pak nesmírně ocení ony i rodiče při vstupu do školy.
  • proces socializace dítěte – práce ve skupině zbavuje ostychu, děti se nebojí vystupovat před ostatními, nebojí se projevit.

a je toho mnohem více….