Obsahy lekcí

Každý lektor se na výuku poctivě připravuje. Svou přípravu a její realizaci vždy shrne do obsahu lekce. Najdete zde nejen náplň hodiny, ale také metodické návody k procvičování na doma, odkazy na hry i písničky, probranou aktivní slovní zásobu.

Link k obsahům lekcí obdrží rodiče po druhé lekci kurzu. Obsahy lekcí vkládáme do dvou dnů od odučené lekce. Věříme, že budou Vám i dětem k užitku.

_