Online výuka 2021 – Podmínky

Po odeslání se stává přihláška závaznou. Online lekce jsou prozatimní  náhradou prezenčních lekcí, které se z důvodu epidem.opatření nemohou ve školkách uskutečnit.

Storno podmínky
Od přihlášky je možno odstoupit bez udání důvodu do 48 hodin před uskutečněním lekce zasláním emailu na ajsusmevem@seznam.cz

Pokud dítě není odhlášeno a neúčastní se lekce, je tato lekce považována za uskutečněnou.

Zákonný zástupce vyplněním přihlášky dává souhlas s uveřejněním fotografií z akcí pořádaných naší společností.

Videa nebo fotografie pořízené rodiči ve výuce nesmí být vystavovány na internetu bez našeho souhlasu.