Halloween Party

Koncem října nebo začátkem listopadu připravujeme pro děti velkou oslavu svátku Halloween. Akce probíhá většinou v pátek odpoledne v připravených a nazdobených prostorách a pro děti je připraven více než tříhodinový program. Připomeneme si původ a podobu svátku, čekají nás zpěvy strašidel a strašidelné hodování (tématická svačina i tématické pití), zdobení halloweenských perníků, rej masek a dýňový song. Děti si zasoutěží na zábavných stanovištích „strašidelného domu“ a pak už je čeká strašidelná stezka s lampiony k rybníku. Na závěr pak certifikát a odměna – trick or treat?

Akce je určena všem dětem od 3 – 13 let, jedná se o milé strašení a pohodově prožité odpoledne se vším, co k Halloweenu patří.

Party je oblíbená, počet dětí je omezen a většinou se, bohužel, na všechny nedostane, proto si své místo rezervujte včas.