Angličtina pro děti v Ostravě
Angličtina pro předškoláčky ( 5 – 6 let )

Cíle kurzu:
- maximálně využít neopakovatelnou schopnost dětí předškolního věku osvojit si přirozeně další řeč, podobně jako si osvojují svou mateřštinu
- vhodně motivovat děti k učení a vzbuzovat zájem o porozumění cizímu jazyku
- nenásilně dětem předvést, že kromě jejich krásné mateřštiny existují i jiné jazyky, pomocí kterých si mohou najít kamarády a domluvit se všude na světě.

 

Vzdělávací principy kurzu:
- Důsledné dodržování cílového jazyka, účelné využití jazyka mateřského.
- Využití všech smyslů ve výuce s pomocí her, písniček, obrázků, audionahrávek, mimiky,gestikulace, loutek, pohybu aj.
- Využití postupné stále větší soustředěnosti dětí, jejich schopnosti umět použít i psací náčiní
- Respektování unavitelnosti dětí, střídání činností, individuální přístup.
- Příprava předškolních dětí na specifika práce ve škole ( postupné přivykání na systematickou práci, uvědomění si pojmu vyučovací hodina, zvykání si na 45-ti minutový blok, nácvik soustředěné činnosti ).
- Využití pedagogických zkušeností s dětmi mladšího školního věku včetně prvňáčků.

- Ucelená koncepce výuky vycházející z několikaleté pedagogické praxe ( více ke koncepci zde...)


Místa a čas výuky:
- Mateřské školy, ve kterých působíme ( přehled zde... )

- Rodinné centrum Kaštánek - možnost výuky dětí s rodiči, skupiny     maximálně 9 dětí.

- Mateřské centrum Smíšek

- Klub Bejbáček Orlová

- ZŠ Pokorného 1382, Ostrava - Poruba