Proč by Vaše dítě mělo skládat mezinárodní zkoušky?

Pokrok a motivace k dalšímu učení
Je prokázáno, že děti, které získají první stupeň zkoušky budou mít snahu získat další a další vyšší stupeň zkoušky. Certifikace v tomto případě funguje jako vynikající motivační prostředek. Každý certifikát bude jen schůdkem na cestě ke stále náročnějším a uznávanějším zkouškám. Dětské testy byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení.

Uznání
Kvalifikační certifikát z angličtiny je důležitý vklad do budoucího pracovního života každého mladého člověka. Je proto důležité co nejdříve směřovat k získávání mezinárodně platných certifikátů pro dospělé, které jsou uznávány jako potvrzení jazykových schopností vzdělávacími institucemi, vládními a veřejnými agenturami a zaměstnavateli po celém světě.

Certifikát a platnost
Po absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát.
Zkouška je oficiálně uznávána ve Velké Británii, ale i jinde v Evropě a stále více i u nás. Certifikát potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Cena zkoušky není zahrnuta v ceně kurzu. Pohybuje se kolem 1500Kč. Máte – li o zkoušky zájem, požádejte studijní ředitelku kurzů o zprostředkování zkoušek. Nejlepší období pro žádost o zkoušky je od března do května.