Proč začít s výukou co nejdříve?

O tom, proč začít s výukou už v raném věku, byly napsány stovky článků. Základ je v tom, že právě u dětí je vhodná PŘÍMÁ METODA výuky jazyka, tedy učení se cizímu jazyku stejně jako mateřskému. Čím je dítě starší, tím méně je pro něj přímá metoda vhodná. Mechanická paměť totiž slábne a zlepšuje se paměť logická. Již od sedmi let se těžiště vnímání přesouvá z pravé „instinktivní“ hemisféry do levé „logické“, kdy na vše už musíme znát pravidla, abychom věc pochopili.

Čím dříve se s výukou cizího jazyka začne, tím lepších výsledků se dosáhne. Je velkou škodou nevyužít fakt, že ve vývoji dětského sluchu dochází v období mezi třetím a pátým rokem k velkému posunu.
„Ačkoliv děti už přizpůsobují sluch mateřštině, při aktivaci rozvíjejí nové neuronové sítě v mozku a reaktivují staré.To znamená, že během této doby si ukládají cizí jazyk ve stejné části mozkové kůry jako mateřštinu. Tuto schopnost si jsou schopny udržet do pěti let.“ (Mgr. Lásková)
Až do věku sedmi let pak přetrvává senzitivní období pro výuku jazyka a v deseti letech už děti tento instinkt vstřebávání jazyka ztrácejí.

I přes tato fakta, není nad osobní zkušenost, kterou s výukou máme. Nevěřili byste, jaký rozdíl je, když stejnou aktivitu provádíte s dítětem z mateřské školy nebo s dítětem ve 3. třídě, které začíná s jazykem. Mladší dítě „ uchopí „ novou činnost naprosto lehce, přirozeně, v podstatě ani nezaznamenává, že neprobíhá v češtině, je nadšené, nebojí se mluvit, vyjadřovat se gesty, když nezvládne slova. Starší dítě se nad vším pozastavuje, směje se tomu, jak jazyk zní a že mu nerozumí, stydí se aktivně projevit, protože si myslí, že není dokonalé, snaží se pochopit části a nikoliv celek, má problém zachytit melodii řeči a věty kouskuje do slovíček, které už zná. Výuka jazyka pro něj už není zábavou, ale opravdovou prací.

Dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět.
Proto, je – li to ve Vašich silách, umožněte dětem výuku jazyka co nejdříve. My Vás ve Vašem rozhodnutí podpoříme, protože o úspěších našich metod jsme přesvědčeni.
Naše výuka se stále vyvíjí, není postavena na jediném výukovém programu, ale vybírá to nejlepší. Baví nás sledovat nové trendy, objevovat nové formy práce a přenášet naše nadšení z nového poznávání na děti.