Angličtina pro děti v Ostravě
Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé ( děti 6 – 8 let )

Cíle kurzu:
- rozvíjet slovní zásobu a komunikaci v jazyce novými metodami a formami práce
- seznamovat děti s jazykem přirozeným, hravým, ale účelným způsobem
- vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk
- postupně objevovat i psanou podobu slov a rozdíly mezi psanou a mluvenou formou jazyka
- stále střídat činnosti tak, aby byla respektována dětská hravost a zároveň možnost únavy a   kolísání pozornosti. Děti si při hrách ani neuvědomují, že zároveň procvičují třeba slovní zásobu či   jednoduchou konverzaci.

- maximálně využít závěrečnou etapu senzitivního období pro výuku jazyka, kdy je jazyk vstřebáván intuitivně a přirozeně


Místa výuky:

- učebna v ZŠ Ukrajinská, Ostrava - Poruba

  ( Ukrajinská 1533, OStrava - Poruba )

- nadstandardně vybavená učebna v Excel - jazykovém centru

  ( Přemyslovců 33. Ostrava - Mariánské Hory )

    malé skupinky - maximálně 10 dětí ve skupině

- základní školy, ve kterých působíme ( přehled zde )