Angličtina pro děti v Ostravě
Angličtina pro pokročilejší ( děti 8 – 12 let )

Cíle kurzu:
- upevnit získané znalosti a dále je rozvíjet pomocí nejnovějších metod a forem práce
- prohlubovat znalost jazyka přirozeným a účelným způsobem
- vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk
- zbavit žáky ostychu při používání nabytých vědomostí v běžné konverzaci
- vysvětlit a procvičit gramatické kategorie a upevnit znalost nově probírané gramatiky

- připravit děti k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge

 

Místa výuky:

- učebna v ZŠ Ukrajinská, Ostrava - Poruba

  ( Ukrajinská 1533, OStrava - Poruba )

- nadstandardně vybavená učebna v Excel - jazykovém centru

  ( Přemyslovců 33. Ostrava - Mariánské Hory )

    malé skupinky - maximálně 10 dětí ve skupině

- základní školy, ve kterých působíme ( přehled zde )