Výuka květen, červen 2020

Výuka květen, červen 2020 – přihláška

Termín:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
Jméno a příjmení zákonného zástupce :
Aktuální telefonní čísla matka/ otec / jiný člen rodiny :
Vaše emailová adresa:
Jiná sdělení :
Seznámil/a jsem se a souhlasím s podmínkami a se zpracováním mých osobních údajů :
Prohlašuji, že se u mého dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění.
Uvědomuji si, že pokud by mé dítě vykazovalo příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže se kurzu účastnit.