LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Anglicky a s úsměvem každé léto

Hledáte pro děti tábor, kde se budou cítit dobře?
Pak je tady náš příměstský tábor pro děti 3 – 13 let

Každé léto organizujeme tři táborové turnusy s certifikovanými lektory i s účastí rodilé mluvčí.

Rozsah: týdenní kurzy s polodenní účastí (8.00 – 12.45) včetně oběda
nebo: týdenní kurzy i s odpolední účastí (8.00 – 16.00) včetně oběda

  • Chceme, aby děti pochopily, že cizí jazyk neznamená jen učit se nová slovíčka a gramatiku, ale je to především prostředek k dorozumění a k možnosti být přímým účastníkem situace. Chceme, aby se děti přestaly bát mluvit a pochopily, že i s menší slovní zásobou se mohou v mnoha situacích dorozumět.
  • Díky celodenní anglické konverzaci si děti výrazně obohatí slovní zásobu a získají komunikační návyky.
  • Tábor by se měl stát i další motivací pro školní výuku.
  • Nepůjde o výuku v pravém slova smyslu, ale o efektivní a nenásilné, přirozené osvojování cizího jazyka v reálných situacích.
  • Nejsme zastánci soutěživosti, spíše pohodového rozvíjení každého jednotlivce.
  • Děti budou zařazeny do skupin podle věku nebo jazykové úrovně, respektujeme Vaše požadavky pro zařazení.
  • Poskytujeme individuální přístup, žádné dítě se s námi necítí opomíjené nebo smutné.
  • Zaručujeme, že si děti kromě příjemných zážitků odnesou i dostatek nových vědomostí.

Naším přáním je vytvořit pro Vaše děti pohodový, zábavný, odpočinkový a přitom jazykově efektivní týdenní program.